แบบบ้าน : Washington

ขนาดอาคาร : 33.00 x 28.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 37.00 x 32.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 300.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 950 ตร.ม.

ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 31.00 x 29.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 40.00 x 34.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 340 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 890 ตร.ม.

  • 5
  • 7
  • 4
2363 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 36.00 x 24.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 40.00 x 28.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 280 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 936 ตร.ม.

  • 6
  • 10
  • 4
2374 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 42.00 x 32.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 46.00 x 36.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 419.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 976 ตร.ม.

  • 4
  • 6
  • 4
2379 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc