แบบบ้าน : LUDWIG

ขนาดอาคาร : 32.00 x 25.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 36.00 x 29.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 261 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,545 ตร.ม.

ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 30.00 x 20.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 34.00 x 24.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 204 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,380 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 5
2428 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 36.00 x 37.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 40.00 x 41.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 410 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,628 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 4
2404 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 36.00 x 42.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 40.00 x 46.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 465 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,760 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 4
2404 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc