แบบบ้าน : ASTON

ขนาดอาคาร : 30.50 x 13.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 34.50 x 17.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 146.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 617 ตร.ม.

ราคา : 12 - 15 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 9.00 x 17.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 13.00 x 21.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 69.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 582 ตร.ม.

  • 3
  • 6
  • 2
96 ยอดวิว
ราคา : 12 - 15 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 20.50 x 19.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 24.50 x 23.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 140.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 585 ตร.ม.

  • 3
  • 5
  • 2
68 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 11.00 x 24.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 15.00 x 28.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 106.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 640 ตร.ม.

  • 4
  • 6
  • 3
230 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc