แบบบ้าน : Zen 375 H

ขนาดอาคาร : 11.50 x 17.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 15.50 x 21.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 81.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 375 ตร.ม.

ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 12.00 X 8.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 16.00 x 12.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 48 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 373 ตร.ม.

  • 3
  • 4
  • 4
2350 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 10.50 x 20.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 14.50 x 24.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 88.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 373 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 2
2364 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 8.00 X 14.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 12.00 x 18.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 55.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 374 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 2
2379 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc