แบบบ้าน : Montana

ขนาดอาคาร : 17.50 X 24.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 21.50 x 28.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 150.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 376 ตร.ม.

ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 12.00 X 8.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 16.00 x 12.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 48 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 373 ตร.ม.

  • 3
  • 4
  • 4
95 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 10.50 x 20.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 14.50 x 24.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 88.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 373 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 2
83 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 8.00 X 14.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 12.00 x 18.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 55.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 374 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 2
122 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc