แบบบ้าน : Montana

ขนาดอาคาร : 17.50 X 24.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 21.50 x 28.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 150.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 376 ตร.ม.

ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 21.00 X 11.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 25.00 x 15.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 96.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 375 ตร.ม.

  • 4
  • 5
  • 2
2364 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 11.50 x 17.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 15.50 x 21.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 81.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 375 ตร.ม.

  • 4
  • 5
  • 2
2359 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 16.00 x 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.00 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 90 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 378 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 2
2380 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc