แบบบ้าน : Blue 444 (Blue Series)

ขนาดอาคาร : 10.50 X 16.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 14.50 x 20.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 74.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 444 ตร.ม.

ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor
3 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 15.50 x 13.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.50 x 17.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 85.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 430 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 3
2382 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 22.00 x 14.00 m

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 26.00 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 117 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 450 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 3
2355 ยอดวิว
ราคา : 12 - 15 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 12.00 x 17.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 16.00 x 21.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 86 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 450 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 2
2354 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc