แบบบ้าน : Blue 444 (Blue Series)

ขนาดอาคาร : 10.50 X 16.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 14.50 x 20.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 74.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 444 ตร.ม.

ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor
3 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 15.50 x 13.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.50 x 17.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 85.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 430 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 3
450 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 18.00 x16.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 22.00 x 20.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 112.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 464 ตร.ม.

  • 4
  • 5
  • 2
202 ยอดวิว
ราคา : 12 - 15 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 11.00 x 19.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 15.00 x 23.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 88 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 470 ตร.ม.

  • 2
  • 5
  • 2
174 ยอดวิว
ราคา : 12 - 15 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc