แบบบ้าน : Blue 390 (Blue Series)

ขนาดอาคาร : 15.00 X 20.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.00 x 24.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 114 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 390 ตร.ม.

ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 21.50 x 14.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 25.50 x 18.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 118 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 388 ตร.ม.

  • 4
  • 3
  • 3
84 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 11.50 X 12.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 15.50 x 16.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 64 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 391 ตร.ม.

  • 4
  • 5
  • 2
112 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 8.50 X 17.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 12.50 x 21.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 67.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 393 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 2
110 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc