แบบบ้าน : Sally-V (V Series)

ขนาดอาคาร : 23.50 x 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 27.50 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 123.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 266 ตร.ม.

ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 13.00 x 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 17.00 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 76.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 269 ตร.ม.

  • 4
  • 3
  • 2
2351 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 10.50 X 12.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 14.50 x 16.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 59.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 270 ตร.ม.

  • 3
  • 3
  • 2
2422 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 12.50 x 15.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 16.50 x 19.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 78.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 270 ตร.ม.

  • 3
  • 3
  • 2
2363 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc