แบบบ้าน : Harmony 01

ขนาดอาคาร : 13.50 x 13.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 17.50 x 17.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 0 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 315 ตร.ม.

ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 14.50 X 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 18.50 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 83.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 312 ตร.ม.

  • 3
  • 4
  • 2
202 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 14.50 x 11.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 18.50 x 15.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 71.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 312 ตร.ม.

  • 3
  • 4
  • 2
211 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 24.50 x 16.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 28.50 x 20.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 142.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 313 ตร.ม.

  • 2
  • 3
  • 2
185 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc