แบบบ้าน : Camela ( FR Series)

ขนาดอาคาร : 12.00 X 8.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 16.00 x 12.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 50 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 338 ตร.ม.

ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor
3 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 9.50 x 16.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 13.50 x 20.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 69.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 337 ตร.ม.

  • 3
  • 3
  • 2
2380 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 17.00 x 16.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 21.00 x 20.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 105 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 337 ตร.ม.

  • 4
  • 3
  • 2
2427 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 16.50 x 13.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.50 x 17.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 87 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 339 ตร.ม.

  • 5
  • 3
  • 2
2349 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc