แบบบ้าน : Camela ( FR Series)

ขนาดอาคาร : 12.00 X 8.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 16.00 x 12.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 50 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 338 ตร.ม.

ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor
3 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 15.50 x 10.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.50 x 14.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 68.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 334 ตร.ม.

  • 3
  • 3
  • 2
81 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 16.50 x 13.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.50 x 17.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 87 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 339 ตร.ม.

  • 5
  • 3
  • 2
78 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 17.50 x 21.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 21.50 x 25.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 137 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 341 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 3
91 ยอดวิว
ราคา : 12 - 15 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc