แบบบ้าน : Lucia (FR Series)

ขนาดอาคาร : 9.00 X 11.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 13.00 x 15.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 48.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 323 ตร.ม.

ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor
3 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 20.50 x 15.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 24.50 x 19.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 116.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 320 ตร.ม.

  • 4
  • 3
  • 2
265 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 8.00x13.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 14.00 x 19.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 66.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 322 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 2
978 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 16.00 x 13.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.00 x 17.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 85 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 322 ตร.ม.

  • 4
  • 3
  • 2
749 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc