แบบบ้าน : Modern Life 1

ขนาดอาคาร : 13.50 x 11.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 17.50 x 15.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 65.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 282 ตร.ม.

ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 13.50 x 10.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 17.50 x 14.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 61.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 285 ตร.ม.

  • 3
  • 3
  • 2
71 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 11.50 x 16.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 15.50 x 20.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 79.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 285 ตร.ม.

  • 4
  • 3
  • 2
145 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 15.00 X 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.00 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 85.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 286 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 2
59 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc