แบบบ้าน : อิงฟ้า

ขนาดอาคาร : 14.50 x 23.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 18.50 x 27.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 124.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 230 ตร.ม.

ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 8.00 x 15.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 12.00 x 19.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 57 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 418 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 2
884 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 16.50 x 24.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.50 x 28.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 146 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 418 ตร.ม.

  • 3
  • 5
  • 2
357 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 20.50 x 19.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 24.50 x 23.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 140.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 575 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 2
282 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc