แบบบ้าน : Prissila-V (V Series)

ขนาดอาคาร : 13.00 x 14.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 17.00 x 18.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 78.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 318 ตร.ม.

ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 13.50 x 13.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 17.50 x 17.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 0 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 315 ตร.ม.

  • 3
  • 4
  • 2
138 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 22.00 x 16.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 26.00 x 20.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 133.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 316 ตร.ม.

  • 2
  • 3
  • 2
83 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 8.00x13.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 14.00 x 19.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 66.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 322 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 2
148 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc