แบบบ้าน : Nakara

ขนาดอาคาร : 36.00 x 42.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 40.00 x 46.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 460 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,195 ตร.ม.

ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 23.00 x 34.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 27.00 x 38.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 256.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,105 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 4
574 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 30.00 x 21.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 34.00 x 25.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 216.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,274 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 4
533 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

Tao

ขนาดอาคาร : 36.50 x 35.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 40.50 x 39.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 400 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,287 ตร.ม.

  • 5
  • 7
  • 4
2066 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc