แบบบ้าน : Icon 460

ขนาดอาคาร : 13.00 x 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 17.00 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 76.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 460 ตร.ม.

ราคา : 12 - 15 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor
3 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 9.00 x 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 13.00 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 58.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 428 ตร.ม.

  • 1
  • 4
  • 4
707 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 20.00 x 11.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 24.50 x 15.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 95 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 443 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 3
1369 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 19.50 x 18.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 23.50 x 22.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 129.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 456 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 2
448 ยอดวิว
ราคา : 12 - 15 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc