แบบบ้าน : Oxford

ขนาดอาคาร : 19.00 x 17.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 23.00 x 21.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 123.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 288 ตร.ม.

ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 22.00 x 15.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 26.00 x 19.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 126.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 287 ตร.ม.

  • 2
  • 2
  • 2
960 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 14.00 x 9.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 18.00 x 13.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 60.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 292 ตร.ม.

  • 3
  • 4
  • 2
766 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 17.00 x 11.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 21.00 x 15.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 81.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 300 ตร.ม.

  • 4
  • 3
  • 2
1018 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc