ผลงานที่เราภาคภูมิใจ

City Modern 3

แบบบ้าน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย : 382 ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ

ครอบครัวบุญญะเปี่ยม

New Design

ครอบครัวกตัญชลีกร 

Gemini Grand (ปรับแบบ)

แบบบ้าน Gemini Grand (ปรับแบบ)  399 ตร.ม

5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ

ครอบครัวตันติศิริลักษณ์

The Grand Duke

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ 

คุณวัลลี 

The Knight

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ 

ครอบครัวเจียมประเสริฐบุญ 

The Grand Duke

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ 

ครอบครัวฉิมตะวัน 

google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc