ผลงานที่เราภาคภูมิใจ

Modern Oriental 1

แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 290 ตร.ม.

5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัวพฤกษะวัน

Vermont

แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 302.00 ตร.ม.

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัววัฒนวิทย์กูล

Andrea-V

แบบบ้าน 2 ชั้น  พื้นที่ใช้สอย 373 ตร.ม

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

ครอบครัวภูอัครนันท์

Juliet-V

แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 394 ตร.ม.

5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัวเจนตระกูลโรจน์

Blue 383

แบบบ้าน 2 ชั้น  พื้นที่ใช้สอย 383 ตร.ม.   

4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ

ครอบครัวพรพิภา

 

Jessica V

แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 394 ตร.ม.

5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัว เลิศประเสริฐพันธ์