ผลงานที่เราภาคภูมิใจ

FR Camelia

แบบบ้าน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย  338 ตร.ม.

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัวบรรณสารประสิทธ์

Zen 375 H

แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 375 ตร.ม.

4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัวจันทร์พรายศรี

Jessica V

แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 266 ตร.ม.

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัววิงจินดา

Gemini Life

แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 343 ตร.ม.

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัวดำรงค์สุทธิพงศ์

Gemini Grand sp (ปรับแบบ)

แบบบ้าน Gemini Grand sp (ปรับแบบ)  399 ตร.ม

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ

บ้านคุณ กษิกานต์

Blue Wind (ปรับแบบ)

แบบบ้าน Blue Wind (ปรับแบบ) 510 ตร.ม. 

4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัวรมเยส