ผลงานที่เราภาคภูมิใจ

City Modern-V2 (ปรับแบบ)

แบบบ้าน City Modern-V2 (ปรับแบบ) 600 ตร.ม

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ

ครอบครัวศุภทรานนท์  

FR Camelia

แบบบ้าน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย  338 ตร.ม.

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัวบรรณสารประสิทธ์

Gemini Grand

แบบบ้าน 2 ชั้น  พื้นที่ใช้สอย 396 ตร.ม.

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ

ครอบครัวจันทร์ทอง

City Modern-V1 (ปรับแบบ)

แบบบ้าน City Modern-V1 (ปรับแบบ) พื้นที่ใช้สอย 400 ตร.ม.

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัวศุภอรรถชัย

 

Romania-N

แบบบ้าน Romania-N 405 ตร.ม

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัว แซ่ว่าง

Modern Oriental 1

แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 290 ตร.ม.

5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัวพฤกษะวัน

เพิ่มเพื่อน