ผลงานที่เราภาคภูมิใจ

New Design

ครอบครัวกตัญชลีกร 

Gemini Grand (ปรับแบบ)

แบบบ้าน Gemini Grand (ปรับแบบ)  399 ตร.ม

5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ

ครอบครัวตันติศิริลักษณ์

The Grand Duke

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ 

คุณวัลลี 

The Knight

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ 

ครอบครัวเจียมประเสริฐบุญ 

The Grand Duke

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ 

ครอบครัวฉิมตะวัน 

Miranda-V

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ 

ครอบครัวจันทมณีโชติ 

google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc