Tips & Guides

4804 View
702 View
173 View
374 View
สาเหตุของรอยร้าวที่เห็นบนผนังนั้นอาจจะเกิดได้มาจากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้น จะเป็นเรื่องของเทคนิคในการฉาบปูน ซึ่งปูนที่ฉาบนั้นอาจจะมีแรงยึดเหนี่ยวที่น้อยไป
1926 View
ห้องน้ำถือว่าเป็นอีกห้องที่มีความสำคัญ จะถูกใช้งานในทุกวัน วันละหลายเวลา นอกจากฟังก์ชั่นในห้องน้ำที่ควรจะมีให้ครบสำหรับรองรับการใช้งานแล้ว ลักษณะภายในห้องน้ำก็ควรถูกสุขอนามัยอีกด้วย
537 View
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc