รอบรู้เรื่องบ้าน

ผนังที่อยู่ภายนอกจะช่วยปกป้องตัวบ้านจากแสงแดด ความร้อน กระแสลม สายฝน ส่วนผนังภายใน จะมีหน้าที่กั้นระหว่างห้องให้เป็นสัดเป็นส่วน ตามพื้นที่ใช้สอย
บ้านที่ดีนั้นนอกจากจะต้องสวยแล้วจะต้องอยู่สบายด้วย บ้านที่อยู่สบายสำหรับบ้านในไทยแล้วคือบ้านที่ไม่ร้อน บ้านที่ไม่ร้อนจะเป็นบ้านที่อากาศภายในบ้านถ่ายเทดี มีลมเข้าในทิศที่ถูกต้อง
เมื่อรู้ถึงคุณสมบัติของวัสดุภายนอกแต่ละชนิดแล้ว คงเป็นแนวทางให้ท่านเจ้าของบ้านได้ว่าต้องใช้วัสดุชนิดใดที่จะเหมาะกับบ้านของท่าน ซึ่งอาจจะดูจากสไตล์การออกแบบของบ้าน
ในอดีตวัสดุที่นำมาเป็นผนังบ้านนั้น จะเป็นวัสดุที่จะต้องมาก่อสร้างหน้างานอย่างพวก ไม้ หรืออิฐที่อาจจะเป็น อิฐมอญ อิฐบล็อก อิฐมวลเบา ซึ่งบางครั้งจะมีปัญหาเรื่องฝีมือของช่าง
นวัตกรรม CP Design จะทำให้บ้านคุณสะอาด ปลอดภัย และมีความสวยงามน่าอยู่ โดยไม่ต้องพึงสารเคมี เพราะมีการวางแผนระบบสุขอนามัยแบบระยะยาว
การที่เราจะวางผังห้องครัวเป็นแบบไหนควรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกครอบครัวรวมทั้งไลฟ์สไตล์ด้วย อาจจะลองเริ่มต้นจากข้อมูลง่าย ๆ พื้นฐาน
เพิ่มเพื่อน