Tips & Guides

เน้นย้ำกันมาบ่อยเกี่ยวกับความสำคัญของงานฐานรากซึ่งแน่นอนว่า 1 ในขั้นตอนที่เป็นเหมือนหัวใจของงานสร้างบ้านคุณภาพคือการถมดิน และเป็นจุดที่ควรใส่ใจเพราะจะส่งผลต่อปัญหาการทรุดตัว...
3625 View
เสาเข็มนั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของบ้านถ้าใช้เสาเข็มที่ไม่ได้คุณภาพตัวบ้านก็จะเกิดปัญหาในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นพื้นทรุด บ้านเอียง หรืออันตรายที่สุดคือการถล่มพังของตัวบ้าน
2543 View
เสาเข็มนั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการกำหนดของวิศวกรที่จะเป็นผู้กำหนดใช้ แต่ในบทความนี้เราจะมาเริ่มทำความเข้าใจกับงานเสาเข็มตอกกันก่อน ส่วนเสาเข็มประเภทอื่นๆจะนำมาเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบกันต่อๆไป
5731 View
ส่วนสำคัญำดับตั้นๆของการจะได้บ้านที่น่าอยู่ และ ปลอดภัย คือ งานโครงสร้าง เพราะนอกเหนือจากการเป็นกำหนดรูปร่าง เค้าโครง ขนาด และ ช่วยสร้างความมั่นคงแข็งแรงแล้ว ยังช่วยลดปัญหา
2999 View
ฐานราก คือ ส่วนสำคัญในการสร้างบ้าน ซึ่งเราเคยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ ฐานรากที่มีเสาเข็มและฐานรากที่ไม่มีเสาเข็ม ในครั้งนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเภทของฐานรากทั้ง 5 รูปแบบ กันบ้าง
2486 View
1421 View