News & Activity

2606 View

โครงการประกวดออกแบบบ้าน Landy Design Contest 2016

คุณภัทรา มณีรัตนะพร ผอ.ฝ่ายการตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัทแลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมอบรางวัลแนวคิดยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากการประกวด "แลนดี้ ดีไซน์ คอนเทสน์ 2016" ภายใต้โจทย์ "บ้านเหล็กสำเร็จรูปสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก" ซึ่งผู้ที่คว้าแชมป์การประกวดในครั้งนี้ไปครองได้แก่ ทีมนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าของผลงาน " Len Len HOUSE" กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมก้าวสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพในอนาคต

Resent Post

487 View

4163 View

4391 View