รอบรู้ก่อนสร้างบ้าน

1634 View

"แลนดี้ โฮม" แนะนำ! ตอบโจทย์อนาคตกับแบบบ้านชั้นเดียวสำหรับผู้สูงอายุ

ณ ขณะนี้หลากหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ "การเป็นสังคมผู้สูงอายุ" รวมถึง “ประเทศไทย” ของเราด้วยนั่นเอง จากผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่า ในปี 2561 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ สูงถึง 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด เรียกได้ว่าจำนวนของกลุ่มผู้สูงอายุ มีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ดังนั้นจึงทำให้สังคมต่างๆเริ่มที่จะตื่นตัวตระหนักถึงการคิดค้น นวัตกรรมต่างๆหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ให้ได้มากที่สุดเพื่อทำให้ พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “แลนดี้ โฮม”  ก็เป็นส่วนหนึ่งในการคิดค้นนวัตกรรมเช่นเดียวกัน 

แบบบ้านชั้นเดียวสำหรับผู้สูงอายุ : Royal Oak


เราตื่นตัวและเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยเฉพาะ "เรื่องของที่อยู่อาศัย" ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุนั้นได้ใช้เวลามากที่สุดในแต่ละวัน ทางเราคำนึงถึงการช่วยให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและสะดวกสบายภายใต้ความปลอดภัยสูงสุดที่ทางเรา“แลนดี้ โฮม” คำนึงถึงอยู่ตลอดเวลา

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า "บ้าน" มีความสำคัญกับทุกคนในครอบครัว บ้าน ที่เราสร้างขึ้นมานั้นนอกจากจะให้ความสะดวกสบาย แก่ทุกคนในบ้านแล้ว เรายังต้องคำนึงถึงผู้สูงอายุอีกด้วย เพราะด้วยวัยของพวกท่านที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน การปรับเปลี่ยนบ้าน ให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากจะดีกว่าไหม ? หากการออกแบบบ้านที่ดีจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือลดอุบัติเหตุต่างๆลงได้ และยังสามารถทำให้ผู้สูงอายุ รู้สึกอบอุ่นและมีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย และถึงแม้ว่าขณะนี้ตัวเราเองยังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอายุของเราจะเท่านี้ไปตลอดกาล วันหนึ่ง "ทุกคนก็ต้องกลายเป็นผู้สูงอายุ" ดังนั้นการออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ไม่เพียงแต่เป็นการทำเพื่อผู้สูงอายุภายในบ้าน แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อตัวเราเองในอนาคต สิ่งที่เราเตรียมให้ท่านจะย้อนกลับมาสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเราเองในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน  

"แลนดี้ โฮม" ให้ความสำคัญในการคิดค้น และพัฒนารูปแบบบ้านต่างๆ สำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ทำให้ทุกคนภายในบ้านได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเราคำนึงถึงการคัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อทุกคนในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเรายังคำนึงถึงการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยและการลดจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

1. ยกระดับความสูงของตัวบ้านเพียง 45 cm เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างสะดวก
2. เพิ่มทางลาดสำหรับรถเข็น Wheelchair เพื่อเข้าสู่ตัวบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็น Wheelchair
3. หลีกเลี่ยงการออกแบบให้มีพื้นที่ต่างระดับ ในบริเวณพื้นที่ที่ผู้สูงอายุต้องใช้งานเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
4. จัดสรรให้ห้องนอนผู้สูงอายุ อยู่ใกล้บริเวณห้องรับแขก เพื่อการสอดส่งดูแลอย่างใกล้ชิดจากทุกคนในครอบครัว
5. ห้องนอนถูกออกแบบให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการวางเตียงเสริม สำหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องการคนดูแลอย่างใกล้ชิด
6. คัดสรรวัสดุ และผนังที่มีความหนาเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
7. ใส่ใจในความกว้างของประตูห้องน้ำ เพื่อสามารถเข็น Wheelchair เข้าสู่ภายในได้โดยสะดวก
8. คำนวณพื้นที่สัญจรภายในให้มีความกว้างเพียงพอ ต่อการใช้รถเข็น Wheelchair
9. ห้องครัวควรใช้ประตูบานเลื่อนเพื่อให้ผู้สูงอายุ เข้าใช้ครัวได้อย่างสะดวกสบาย
10. เพิ่มพื้นที่ส่วนเฉลียงให้มีความกว้างขวาง พร้อมราวจับโดยรอบ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เป็นเส้นทางในการเดินหรือออกกำลังกาย เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

แบบบ้านชั้นเดียวสำหรับผู้สูงอายุ : The Haus


"แลนดี้ โฮม" จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้นำด้านการออกแบบบ้านอย่างแท้จริง เราสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ที่คำนึงถึงความสวยงาม การคัดสรรวัสดุคุณภาพ พร้อมการออกแบบฟังก์ชั่นที่คุ้มค่า และนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่แตกต่าง เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตภายในบ้านได้อย่างมีความสุข ซึ่งทางเราได้จัดตั้งหน่วยงานภายใน R&D โดยมีสถาปนิกชั้นนำ ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ที่สวยงาม พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีประโยชน์สูงสุด  ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่าง ผ่านโปรแกรมการออกแบบและปรับแบบ  “Landy 3D Design” ที่จะทำให้ลูกค้าได้เห็นภาพบ้านในฝันก่อนสร้างจริง


 

นอกจากคุณจะออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อทำให้พวกท่านได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายแล้วก็ตาม แต่อย่าลืมดูแลเอาใจใส่ด้านจิตใจของผู้สูงอายุด้วย เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ทุกคนในครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพราะบ้านคือสถานที่ ที่ทุกคนใช้เวลาร่วมกันมากที่สุด ดังนั้น มอบความไว้ใจให้กับพวกเรา ให้เรามีส่วนร่วมช่วยคิดและร่วมกัน "ออกแบบบ้านที่ดีที่สุด" สำหรับทุกๆ คนในครอบครัว  ด้วยแบบบ้านมาตรฐานที่มีให้เลือกมากกว่า 200 แบบ อีกทั้งยังสามารถออกแบบบ้านใหม่ได้ ตามที่ลูกค้าต้องการโดยมีสถาปนิกมืออาชีพ เพราะเราเข้าใจในทุกความต้องการที่แตกต่าง จึงออกแบบบ้านที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัว  

ล่าสุดกับแบบบ้านซีรี่ส์ใหม่ New Design 2018  ที่ทางเรา "แลนดี้ โฮม" มุ่งเน้นฟังก์ชั่น และงานดีไซน์ให้สามารถตอบรับความต้องการที่หลากหลาย สะท้อนมุมมองการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใคร เน้นการออกแบบให้มีความโมเดิร์น แต่ยังคงความคลาสิกไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกสมาชิกในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกัน กับแบบบ้าน The Haus, Victoria, Kensington, Royal Oak, Notting Hill, Hyde Park, Madeleine,Botanica และ Tao

ติดตาม หรือเป็นเพื่อนกับเรา เพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆเรื่องการสร้างบ้าน หรือสาระอื่นๆที่เกี่ยวกับบ้าน ที่อ่านและเข้าใจง่ายได้ที => LANDYHOMEonline (คลิ๊กเลย)

ข่าวสารอื่นๆ
CAP+ เทคโนโลยีควบคุมคุณภาพอากาศภายในบ้าน เสริมพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญาของลูกน้อยและเด็กวัยเรียนรู้
793 View
วัสดุสำคัญในการก่อสร้าง อิฐมอญ-อิฐมวลเบา-อิฐบล็อก มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป จะเลือกใช้แบบไหนให้เหมาะกับบ้านที่กำลังจะสร้าง แลนดี้ โฮม มีข้อมูลมาฝากกัน
2261 View
หลังคา นอกจากจะเสริมดีไซน์ให้บ้านดูสวยงามแล้ว ยังช่วยกันแดด กันฝน ปกป้องบ้านและผู้อยู่อาศัย แล้วหลังคาแบบไหนจะเหมาะกับบ้าน มารู้ก่อนสร้าง 5 แบบหลังคาทรงสวยเหมาะกับบ้านคุณ
1148 View
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc