ข่าวสาร และ กิจกรรม

8281 View

Landy Home Design Contest 2017

Landy Home Design Contest 2017 การประกวดออกแบบบ้าน

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>> คลิ๊ก <<< 
 

Landy Home Design Contest 2017 ( ปี 3 ) การประกวดออกแบบบ้านที่ แลนดี้ โฮม จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวทีในการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสั่งสมประสบการณ์ และเป็นการเพิ่มพูนทักษะ

ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการออกแบบก่อนการก้าวสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพในอนาคต และเพื่อให้นักศึกษาได้รับความภาคภูมิใจในผลงานการออกแบบของตนเองพร้อมนำมาซึ่งการพัฒนาเพื่อการก่อสร้างได้จริงในอนาคต

 

ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงาน

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ทั่วประเทศ รวมถึงคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถออกแบบบ้านภายใต้โจทย์และกติกาที่กำหนดได้ และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปี ไม่จำกัดอายุ 

 


รายละเอียดการส่งผลงาน 

1. ผู้เข้าร่วมประกวดออกแบบมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 1 ผลงาน สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม แต่จะได้รับรางวัล สูงสุดเพียง 1 รางวัล

2. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น

หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบในภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป

3. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

4. บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณะชนได้ในทุกรูปแบบ

5. การป้องกันความเสียหายจากการขนส่งผลงานก่อนมาถึงบริษัท เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าประกวด

 

โจยท์แนวคิดการออกแบบ

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์นทรอปปิคอล พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 400 ตารางเมตร มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างจริงกำหนดงบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 12,000 ต่อ ตร.ม. ภายใต้โจทย์บังคับดังต่อไปนี้ (เลือกตามความสนใจได้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง)

1. บ้านประหยัดพลังงาน (Energy-Efficiency Home) คำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งาน ด้านการประหยัดพลังงานเพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตโดยให้ความสำคัญที่กระบวนการออกแบบพร้อมคัดสรรวัสดุที่เหมาะสม (ไม่เน้นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำเร็จรูปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบการออกแบบ แต่สามารถใช้เป็นฟังก์ชั่นเสริมในการออกแบบได้)

2. บ้านผู้สูงอายุ (Elder Care) คำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งาน เพื่อรองรับความต้องการของสมาชิกผู้สูงอายุ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมภายในบ้านได้อย่างสะดวกสบายภายใต้ความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด โดยให้ความสำคัญที่กระบวนการออกแบบพร้อมคัดสรรวัสดุที่เหมาะสม ( ไม่เน้นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำเร็จรูปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบการออกแบบแต่สามารถใช้เป็นฟังก์ชั่นเสริมในการออกแบบได้ )

3. บ้านเพื่อความปลอดภัย (Security Home) คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ทั้งการป้องกันภัยจากการโจรกรรม และเหตุการณ์เพลิงไหม้จากความประมาท โดยให้ความสำคัญที่กระบวนการออกแบบพร้อมคัดสรรวัสดุที่เหมาะสม ( ไม่เน้นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำเร็จรูปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบการออกแบบ แต่สามารถใช้เป็นฟังก์ชั่นเสริมในการออกแบบได้ )

 

เกณฑ์การตัดสิน

1. ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างได้จริงภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. การออกแบบที่สวยงาม มีจุดขายด้านนวัตกรรมที่โดดเด่น ภายใต้โจทย์ข้อบังคับด้านการออกแบบรายละเอียดที่กำหนด

3. ความโดดเด่นด้านการนำเสนอตามแนวคิดในเชิงการตลาดต่อหน้าคณะกรรมการ

4. ใช้ระบบการก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป Nova System ( Pre-fabrication) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้าง (ระบบการก่อสร้างโดยการหล่อชิ้นส่วนเสาและคานมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและนำมาประกอบโครงสร้างโดยยึดเสาและคานด้วยเหล็กรูปพรรณ แบบ Multi Joint Lock ที่หน้างาน) รายละเอียดโครงสร้าง Nova System ตามเอกสารแนบ

 

กำหนดการส่งผลงานทั้งหมด พร้อมนำเสนอแนวความคิด และพิธีประกาศผลรางวัล

1. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560 (ขยายเวลาจากเดิม)

2. วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 30 ทีม ที่หน้าเว็ปไซต์ www.landyhome.co.th

3. วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ผู้ผ่านเข้ารอบนำเสนอแนวคิดและรายละเอียดผลงานการออกแบบต่อหน้าคณะกรรมการ (จำกัดเวลาการนำเสนอทีมละไม่เกิน 5 นาที) สาขาลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารเก้าพูลทรัพย์ ชั้น 3,8 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
แผนที่ http://bit.ly/2uzPlzK )

4. วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทีมผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จัดเตรียม Presentation ที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นพร้อมนำเสนอแนวคิดและรายละเอียดผลงานการออกแบบต่อหน้าคณะกรรมการ ( จำกัดเวลาการนำเสนอทีมละไม่เกิน 5 นาที ) พร้อมประกาศผลรางวัล ณ GRANDHOME Sky Lounge ชั้น 3 GRANDHOME Sky Park, GRAND HOME Mart Bangna  แผนที่ http://bit.ly/2sh71iP (จะมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล ดังรายละเอียดในข้อ 10 ส่วน 4 ทีมที่เหลือจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากบริษัทฯ) โดยบริษัทฯจะนำผลงานผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 30 ทีมมาจัดแสดงภายในงาน และส่งคืนผลงานทั้งหมดแก่นักศึกษาหลังจบงาน ยกเว้นผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯสามารถนำผลงานดังกล่าวมาแก้ไขดัดแปลงและต่อยอดทางธุรกิจได้ต่อไปในอนาคต
VDO อธิบายรายละเอียดและกติกาของโครงการ Landy Home Design Contest 2017

 

ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ >>> http://bit.ly/2oPoBsS   

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>> คลิ๊ก <<< 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ
คุ้มสุด! แรงสุด! กับโปรฯ แรง DOUBLE SHOT ส่วนลดเงินจอง* ส่วนลด On Top* มูลค่าสูงสุดถึง 450,000 บาท* 8-14 ก.ค.63 ที่แฟชั่น ไอส์แลนด์ ชั้น 1 หน้าบิ๊กซี
43 View
แลนดี้ โฮม ดูแลครบวงจร พร้อมแบบบ้านกว่า 300 แบบ ครบทุกขนาดที่ดิน โดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ
3070 View
แลนดี้ โฮม จับมือพันธมิตร ยูนีค ในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เปิดตัวบริการใหม่ One Stop Service สร้างเสร็จ แต่งครบ จบที่เดียว ตอกย้ำสร้างบ้านเป็นเรื่องง่าย ด้วยบริการตกแต่งภายในที่ครบวงจร
689 View
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc