ข่าวสาร และ กิจกรรม

366 View

Landy Home Design Contest 2017

Landy Home Design Contest 2017 การประกวดออกแบบบ้าน

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>> คลิ๊ก <<< 
 

Landy Home Design Contest 2017 ( ปี 3 ) การประกวดออกแบบบ้านที่ แลนดี้ โฮม จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวทีในการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสั่งสมประสบการณ์ และเป็นการเพิ่มพูนทักษะ

ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการออกแบบก่อนการก้าวสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพในอนาคต และเพื่อให้นักศึกษาได้รับความภาคภูมิใจในผลงานการออกแบบของตนเองพร้อมนำมาซึ่งการพัฒนาเพื่อการก่อสร้างได้จริงในอนาคต

 

ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงาน

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ทั่วประเทศ รวมถึงคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถออกแบบบ้านภายใต้โจทย์และกติกาที่กำหนดได้ และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปี ไม่จำกัดอายุ 

 


รายละเอียดการส่งผลงาน 

1. ผู้เข้าร่วมประกวดออกแบบมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 1 ผลงาน สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม แต่จะได้รับรางวัล สูงสุดเพียง 1 รางวัล

2. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น

หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบในภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป

3. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

4. บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณะชนได้ในทุกรูปแบบ

5. การป้องกันความเสียหายจากการขนส่งผลงานก่อนมาถึงบริษัท เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าประกวด

 

โจยท์แนวคิดการออกแบบ

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์นทรอปปิคอล พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 400 ตารางเมตร มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างจริงกำหนดงบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 12,000 ต่อ ตร.ม. ภายใต้โจทย์บังคับดังต่อไปนี้ (เลือกตามความสนใจได้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง)

1. บ้านประหยัดพลังงาน (Energy-Efficiency Home) คำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งาน ด้านการประหยัดพลังงานเพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตโดยให้ความสำคัญที่กระบวนการออกแบบพร้อมคัดสรรวัสดุที่เหมาะสม (ไม่เน้นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำเร็จรูปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบการออกแบบ แต่สามารถใช้เป็นฟังก์ชั่นเสริมในการออกแบบได้)

2. บ้านผู้สูงอายุ (Elder Care) คำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งาน เพื่อรองรับความต้องการของสมาชิกผู้สูงอายุ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมภายในบ้านได้อย่างสะดวกสบายภายใต้ความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด โดยให้ความสำคัญที่กระบวนการออกแบบพร้อมคัดสรรวัสดุที่เหมาะสม ( ไม่เน้นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำเร็จรูปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบการออกแบบแต่สามารถใช้เป็นฟังก์ชั่นเสริมในการออกแบบได้ )

3. บ้านเพื่อความปลอดภัย (Security Home) คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ทั้งการป้องกันภัยจากการโจรกรรม และเหตุการณ์เพลิงไหม้จากความประมาท โดยให้ความสำคัญที่กระบวนการออกแบบพร้อมคัดสรรวัสดุที่เหมาะสม ( ไม่เน้นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำเร็จรูปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบการออกแบบ แต่สามารถใช้เป็นฟังก์ชั่นเสริมในการออกแบบได้ )

 

เกณฑ์การตัดสิน

1. ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างได้จริงภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. การออกแบบที่สวยงาม มีจุดขายด้านนวัตกรรมที่โดดเด่น ภายใต้โจทย์ข้อบังคับด้านการออกแบบรายละเอียดที่กำหนด

3. ความโดดเด่นด้านการนำเสนอตามแนวคิดในเชิงการตลาดต่อหน้าคณะกรรมการ

4. ใช้ระบบการก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป Nova System ( Pre-fabrication) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้าง (ระบบการก่อสร้างโดยการหล่อชิ้นส่วนเสาและคานมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและนำมาประกอบโครงสร้างโดยยึดเสาและคานด้วยเหล็กรูปพรรณ แบบ Multi Joint Lock ที่หน้างาน) รายละเอียดโครงสร้าง Nova System ตามเอกสารแนบ

 

กำหนดการส่งผลงานทั้งหมด พร้อมนำเสนอแนวความคิด และพิธีประกาศผลรางวัล

1. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560 (ขยายเวลาจากเดิม)

2. วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 30 ทีม ที่หน้าเว็ปไซต์ www.landyhome.co.th

3. วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ผู้ผ่านเข้ารอบนำเสนอแนวคิดและรายละเอียดผลงานการออกแบบต่อหน้าคณะกรรมการ (จำกัดเวลาการนำเสนอทีมละไม่เกิน 5 นาที) สาขาลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารเก้าพูลทรัพย์ ชั้น 3,8 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
แผนที่ http://bit.ly/2uzPlzK )

4. วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทีมผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จัดเตรียม Presentation ที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นพร้อมนำเสนอแนวคิดและรายละเอียดผลงานการออกแบบต่อหน้าคณะกรรมการ ( จำกัดเวลาการนำเสนอทีมละไม่เกิน 5 นาที ) พร้อมประกาศผลรางวัล ณ GRANDHOME Sky Lounge ชั้น 3 GRANDHOME Sky Park, GRAND HOME Mart Bangna  แผนที่ http://bit.ly/2sh71iP (จะมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล ดังรายละเอียดในข้อ 10 ส่วน 4 ทีมที่เหลือจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากบริษัทฯ) โดยบริษัทฯจะนำผลงานผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 30 ทีมมาจัดแสดงภายในงาน และส่งคืนผลงานทั้งหมดแก่นักศึกษาหลังจบงาน ยกเว้นผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯสามารถนำผลงานดังกล่าวมาแก้ไขดัดแปลงและต่อยอดทางธุรกิจได้ต่อไปในอนาคต
VDO อธิบายรายละเอียดและกติกาของโครงการ Landy Home Design Contest 2017

 

ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ >>> http://bit.ly/2oPoBsS   

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>> คลิ๊ก <<< 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ
พิเศษเฉพาะลูกค้า SCB พบกับ โปรโมชั่นสร้างบ้านสุดคุ้ม
654 View
เปิดแล้ววันนี้ ศูนย์รับสร้างบ้านแลนดี้ โฮม สาขาราชพฤกษ์ ในโครงการ The Perfect (ตรงข้าม The Circle) พร้อมเปิด Sale Gallery Landy Grand Flagship Store ที่แรกในประเทศไทย
275 View
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc