News & Activity

252 View

แลนดี้ โฮม พบปะช่าง ประจำปี 2559

นายพิเชษฐ  มณีรัตนะพร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ‘แลนดี้ โฮม พบปะช่าง ประจำปี 2559’ โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายการดำเนินงานของแลนดี้ โฮมในปี 2559 ตลอดจนเชิญบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาการก่อสร้างตลอดจนตัวแทนผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าเปิดคอร์สฝึกอบรมให้แก่ช่างของแลนดี้ โฮม เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานรองรับการเติบโตในอนาคตและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

Resent Post

654 View

275 View

3854 View
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc