ร่วมงานกับเรา

 

บริษัทแลนดี้ โฮม (ประเทศไทย)จำกัด พรั่งพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์

อันเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาองค์กรให้คงความเป็น 1 ในธุรกิจรับสร้างบ้าน

พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ แสดงความสามารถ และเติบโตร่วมกันกับองค์กรต่อไปในอนาคต

 

วิศวกรควบคุมงาน (โซนกรุงเทพฯ ,พระราม 2 ) จำนวน 2 อัตรา *** ด่วน

สถานที่ทำงาน: ลาดพร้าว 19 

เงินเดือน: ตามตกลง

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

 ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน
- ตรวจสอบงานงวด และแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบ
- จัดทำรายงาน การก่อสร้าง
- อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Specification)

- เพศชาย อายุ 25-40 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาก่อสร้างเท่านั้น

- มีประสบการณ์ในงานควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 1-5 ปี

- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้** บริษัท ฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน ,สึกหรอ ,

ค่าตรวจงาน , รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมาย

*** มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตัวเอง เพื่อใช้ในการเดินทาง**

** หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ **

Apply Job
สถาปนิก / Architect (ออกแบบบ้าน/ปรับแบบ) จำนวน :  3 อัตรา

สถานที่ทำงาน: ลาดพร้าว 19 / รามอินทรา

เงินเดือน: ตามตกลง

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

-ปรับแบบบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

-ให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้า

-ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เรื่องแบบบ้านของลูกค้า เพื่อส่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Specification)

- เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

- มีประสบการณ์ในงานออกแบบสถาปัตย์ อย่างน้อย 1 ปี

- มีทักษะในการพูดนำเสนอ โน้มน้าวใจ จูงใจ

- หากใช้โปรแกรม ArchiCAD ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Job
Senior Sales (ที่ปรึกษาแบบและงานขายอาวุโส) จำนวน :  1 อัตรา

สถานที่ทำงาน: โครงการราชพฤกษ์ ราชบุรี

เงินเดือน: ตามตกลง

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

-บริหารยอดขายที่ได้รับมอบหมาย ปิดการจองและดำเนินการปิดสัญญา

-บันทึกเทปการสนทนากับลูกค้า

-ติดตามงานบันทึกข้อตกลงลูกค้าหลังสัญญา (Agreement)

-ติดตามความคืบหน้างานและให้ข้อมูลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Specification)

-เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

-มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 1 ปี

-มีทักษะในการขาย และการคำนวณ

-มีทักษะในการพูดนำเสนอ โน้มน้าว จูงใจ

-มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ้าน และงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Job
ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา

ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน: ลาดพร้าว 19

เงินเดือน: ตามตกลง

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

-จัดทำงบการเงิน ตรวจสอบงบการเงิน ตรวจสอบรายงานรายได้ต้นทุน

ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของรายการปรับปรุงบัญชี

-ควบคุมดูแลการกำหนดรหัสที่ใช้กับโปรแกรมบัญชี กำกับดูแลเรื่องโปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน

-กำกับดูแลความถูกต้องของการนำส่งภาษี ดูแลการนำส่งภาษีทุกประเภท

-ให้คำปรึกษางานบัญชีการเงิน รายงานข้อมูลทางการเงิน

-Support งานอื่นๆของผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Specification)

-เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน

-มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี

-มีประสบการณ์ในงานบริหารอย่างน้อย 1-2 ปี

Apply Job
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง

รายละเอียดงาน

- ออกแบบงานโครงสร้างในระบบสำเร็จรูป และพัฒนางานติดตั้งโครงสร้างแบบสำเร็จรูป
- คำนวณออกแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยทั้งงานในแนวราบและแนวดิ่ง
- คำนวณออกแบบโครงสร้างเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในการก่อสร้าง

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ ด้านควบคุมงานโครงสร้าง, ออกแบบโครงสร้าง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

- เคยผ่านงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจรับสร้างบ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ออกแบบโครงสร้างบ้าน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม * แบบภาคี * ขึ้นไป

- สามารถใช้โปรแกรม  Auto CAD โปรแกรมคำนวนงานโครงสร้างได้ดี

-** บริษัทฯพิจารณาผู้สมัครที่ส่ง resume พร้อมรูปถ่ายและ Portfolio ผลงานการออกแบบโครงสร้างมาเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น **

Apply Job
โฟร์แมน (กรุงเทพและปริมณฑล) 1. อัตรา

หน้าที่และรายละเอียดงาน

ตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด
- ติดต่อลูกค้าและส่งมอบงานงวด
- ส่งมอบงานเมื่อดำเนินงานก่อสร้างเรียบร้อยและปิดงานก่อสร้าง

คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือสาขาวิศวกรรมโยธา

-ประสบการณ์ทำงานด้านงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป

-มีทักษะในการควบคุมงานและแก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี

-สามารถขับรถยนต์/จักรยานยนต์ได้ และมีรถยนต์/จักรยานยนต์ส่วนตัว

Apply Job