ร่วมงานกับเรา

 

บริษัทแลนดี้ โฮม (ประเทศไทย)จำกัด พรั่งพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์

อันเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาองค์กรให้คงความเป็น 1 ในธุรกิจรับสร้างบ้าน

พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ แสดงความสามารถ และเติบโตร่วมกันกับองค์กรต่อไปในอนาคต

 

วิศวกรควบคุมงาน (โซนกรุงเทพฯ , ชลบุรี , สระบุรี) จำนวน 1 อัตรา *** ด่วน

สถานที่ทำงาน: ลาดพร้าว 19 , สระบุรี

เงินเดือน: ตามตกลง

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

-ติดตามไฟฟ้า- ประปาชั่วคราว ช่าง Main และช่าง Sub เข้าหน้างาน

-พบลูกค้าชี้แจงรายละเอียดเข้าหน้างาน

-ตรวจสอบรายการสั่งวัสดุ ตรวจสอบรายการเปลี่ยนแปลงรายการเลือกวัสดุ

  และตรวจสอบวัสดุที่เข้าหน่วยงานให้ตรงกับ Spec และกำหนดเวลา

-ตรวจสอบงานงวด และแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบ

-แจ้งเก็บเงินลูกค้า ส่งงานช่าง

-ติดต่อส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Specification)

- เพศชาย อายุ 22-27 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในงานควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 0 -5 ปี

- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้** บริษัท ฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน ,สึกหรอ ,

ค่าตรวจงาน , รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมาย

** ยินดีพิจารณารับนักศึกษาปริญญญาตรีจบใหม่ สาขาโยธา,ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง **

Apply Job
เจ้าหน้าที่ประสานงานเลขานุการและจัดหา Supplier จำนวน : 1 อัตรา *** ด่วน

สถานที่ทำงาน: ลาดพร้าว 19

เงินเดือน: ตามตกลง

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

-รวบรวมเอกสารฝ่ายออกแบบเพื่อนำเสนอผู้จัดการฝ่าย ผอ.ฝ่าย

และกรรมการผู้จัดการ

-จัดหา ติดต่อ Supplier เข้าบริษัทตามรายการวัสดุก่อสร้างให้ครบ

-เปรียบเทียบและต่อรองราคากับ Supplier ประเมิน Supplier รายใหม่

-จัดเกรด Supplier ตามคุณภาพของงานของทุกปี

-จัดทำสรุปรายชื่อ Supplier และประเมิน Supplier รายใหม่

-อัพเดทรายการวัสดุในห้องวัสดุให้ตรงตาม Spec มาตรฐาน

จัดทำโมเดล และภาพ Perspective

-กำหนดการอบรม Saleในเรื่องวัสดุตามมาตรฐานบริษัทปีละ 2 ครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Specification)

- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

-มีประสบการณ์ด้านติดต่อ Supplier

และเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความเข้าใจเรื่องแบบบ้านและวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความรับผิดชอบ รอบคอบ คล่องแคล่ว

และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

-รักการบริการและทักษะการติดต่อประสานงาน

Apply Job
สถาปนิก / Architect (ออกแบบบ้าน/ปรับแบบ) จำนวน :  3 อัตรา

สถานที่ทำงาน: ลาดพร้าว 19 / รามอินทรา

เงินเดือน: ตามตกลง

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

-ปรับแบบบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

-ให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้า

-ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เรื่องแบบบ้านของลูกค้า เพื่อส่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Specification)

- เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

- มีประสบการณ์ในงานออกแบบสถาปัตย์ อย่างน้อย 1 ปี

- มีทักษะในการพูดนำเสนอ โน้มน้าวใจ จูงใจ

- หากใช้โปรแกรม ArchiCAD ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Job
Sales Management Trainee จำนวน :  4 อัตรา

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 19

เงินเดือน : ตามตกลง

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

-รับผิดชอบการรับโทรศัพท์ (Sales Call Center)

-เปิดการขายในงาน Exhibition ต่างๆของบริษัท

-บริหารฐานข้อมูล CRM

-ติดตามยอดนัดหมายให้เป็นยอดจอง และยอดสัญญา

คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Specification)

-เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

-มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 1 ปี

-มีทักษะในการขาย และการคำนวณ

-มีทักษะในการพูดนำเสนอ โน้มน้าว จูงใจ

-มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ้าน และงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Job
Senior Sales (ที่ปรึกษาแบบและงานขายอาวุโส) จำนวน :  1 อัตรา

สถานที่ทำงาน: โครงการราชพฤกษ์ ราชบุรี

เงินเดือน: ตามตกลง

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

-บริหารยอดขายที่ได้รับมอบหมาย ปิดการจองและดำเนินการปิดสัญญา

-บันทึกเทปการสนทนากับลูกค้า

-ติดตามงานบันทึกข้อตกลงลูกค้าหลังสัญญา (Agreement)

-ติดตามความคืบหน้างานและให้ข้อมูลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Specification)

-เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

-มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 1 ปี

-มีทักษะในการขาย และการคำนวณ

-มีทักษะในการพูดนำเสนอ โน้มน้าว จูงใจ

-มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ้าน และงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Job
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าส่วนกลาง จำนวน :  1 อัตรา

สถานที่ทำงาน: โครงการราชพฤกษ์ ราชบุรี

เงินเดือน: ตามตกลง

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

-ติดตามข้อตกลงลูกค้าหลังสัญญา

-ตรวจสอบ และอนุมัติ ราคางานเปลี่ยนแปลง

-จัดทำรายการเปลี่ยนแปลงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-จัดการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Specification)

-เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

-มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 1 ปี

-มีทักษะในการขาย และการคำนวณ

-มีทักษะในการพูดนำเสนอ โน้มน้าว จูงใจ

-มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ้าน และงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Job
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่าง จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน: ลาดพร้าว 19

เงินเดือน: ตามตกลง

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

-เตรียมแบบงานให้ช่าง Main และช่างSub

-ติดตามการเซ็นสัญญาช่าง Main

-รับเรื่องร้องเรียน

-ติดตามเงินงวด

คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Specification)

- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

-มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

-รักการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

Apply Job
ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา

ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน: ลาดพร้าว 19

เงินเดือน: ตามตกลง

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

-จัดทำงบการเงิน ตรวจสอบงบการเงิน ตรวจสอบรายงานรายได้ต้นทุน

ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของรายการปรับปรุงบัญชี

-ควบคุมดูแลการกำหนดรหัสที่ใช้กับโปรแกรมบัญชี กำกับดูแลเรื่องโปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน

-กำกับดูแลความถูกต้องของการนำส่งภาษี ดูแลการนำส่งภาษีทุกประเภท

-ให้คำปรึกษางานบัญชีการเงิน รายงานข้อมูลทางการเงิน

-Support งานอื่นๆของผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Specification)

-เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน

-มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี

-มีประสบการณ์ในงานบริหารอย่างน้อย 1-2 ปี

Apply Job