网上预约建房服务点击这里享受优惠活动 Register Register

5 ความมั่นใจ สร้างบ้านกับแลนดี้ โฮม

คิดจะสร้างบ้านในยุคนี้ ความมั่นคงของบริษัทถือเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ แลนดี้ โฮม ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 การันตีความมั่นใจ ต่อให้เศรษฐกิจซบ โควิด-19 ซ้ำ ก็ไม่เป็นอุปสรรค สร้างบ้านเสร็จทันตามที่กำหนดระบุในสัญญา

 

ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอย ทําให้คนที่ต้องการสร้างบ้านในยุคนี้เกิดความลังเลใจ ดังนั้นเพื่อเป็นการการันตีว่าสร้างบ้านแล้วได้บ้าน ความมั่นคงของบริษัทจึงถือเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ

ปัจจุบันนอกจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทที่ดูน่าเชื่อถือแล้ว ผู้บริโภคยังสามารถตรวจสอบความมั่นคงของบริษัทก่อนตัดสินใจเลือกสร้างบ้านได้บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ DBD ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลทางการเงินของทุกบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 

1. ทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทที่มั่นคงควรมีทุนจดทะเบียนไม่ตํ่ากว่า 10% ของยอดรายได้ทั้งหมด หรือมากกว่านั้น เพื่อแสดงถึงความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับปริมาณงานที่เข้ามา เช่น หากมีรายได้ทั้งหมด 500 ล้านบาท ควรมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

 

แลนดี้ โฮม ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจร อันดับ 1 มีความมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท สูงสุดในกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน ถือเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงของบริษัท ตลอดจนเป็นหลักประกันว่าบ้านทุกหลังของลูกค้าจะสร้างเสร็จตามกําหนดเวลา

 

2. ความมั่นคงของสํานักงานและทรัพย์สินบริษัท

บริษัทมีสํานักงานหรือที่ทําการที่ดูน่าเชื่อถือหรือไม่ ถ้าสํานักงานตั้งอยู่บนอาคารหรือที่ดินของบริษัทเองยิ่งแสดงถึงเจตจํานงอันมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

 

แลนดี้ โฮม มีสาขาให้บริการทั้งหมดถึง 9 สาขา ได้แก่ สาขาลาดพร้าว (สํานักงานใหญ่) สาขาสุขุมวิท สาขารามอินทรา สาขาพงษ์เพชร สาขาเดอะมอลล์ บางแค  สาขาราชพฤกษ์  สาขาราชบุรี สาขาสระบุรี และสาขาโคราช ที่พรั่งพร้อมด้วยการบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการให้คําปรึกษาเรื่องการสร้างบ้าน ตลอดจนมีโมเดลแบบบ้านที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกราคา เพื่อเข้าถึงลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้านได้อย่างครอบคลุม

 

3. บริษัทก่อตั้งมานานเท่าไหร่และจํานวนพนักงาน

แลนดี้โฮม ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2531 ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษในวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ขององค์กร โดยปัจจุบันบุคลากรและพนักงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการกว่า 200 คน มีทิศทางการดําเนินงานและเป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่กําลังคิดจะสร้างบ้าน

 

4. จํานวนไซต์งานที่บริษัทดูแลอยู่

เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความตั้งใจของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนาน และยังแสดงถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้ ถือเป็นบทพิสูจน์ที่ทําให้แลนดี้ โฮม ยืนหยัดเป็นศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 มาอย่างยาวนาน

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้าไปแล้วมากกว่า 6,000 หลัง และยังอยู่ระหว่างก่อสร้างเตรียมส่งมอบอีกจำนวนมาก แสดงถึงความมั่นคงของบริษัท แม้ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา ก็ยังได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเสมอมา

 

5. อัตรายอดรายได้ที่เติบโต และอัตรากําไรที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

แลนดี้โฮม มีสัดส่วนรายได้ในปี 2563 แบ่งออกเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ 80% และต่างจังหวัด 20% โดยมาจากกลุ่มบ้านหลังเล็ก ราคา 4-5 ล้านบาท 50% กลุ่มบ้านขนาดกลาง ราคา 5-15 ล้านบาท 30% และกลุ่มบ้านหรู ราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป 20% คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ 15% หรือมีรายได้ทะยานถึง 2,000 ล้านบาท

 

ทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการดําเนินกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง มีสภาพคล่องที่มั่นคง

แม้ว่าปัจจุบันจะมีปัจจัยลบจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวมาตั้งแต่ปี 2563 และการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่เชื่อมั่นว่าไม่กระทบกับการสร้างบ้าน หากเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่มีความมั่นคงครบทุกด้านอย่างแลนดี้ โฮม ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 ที่พร้อมจะทําให้การสร้างบ้านเป็นเรื่องง่ายและสบายใจ สร้างเสร็จเข้าอยู่ได้ตามกําหนดระยะเวลา

信息资讯