ผลงานที่เราภาคภูมิใจ

Jessica V

แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 394 ตร.ม.

5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัว เลิศประเสริฐพันธ์

Gemini Grand

แบบบ้าน 2 ชั้น  พื้นที่ใช้สอย 396 ตร.ม.

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ

ครอบครัวจันทร์ทอง

Zen 375 H

แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 375 ตร.ม.

4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัวจันทร์พรายศรี

Jessica V

แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 266 ตร.ม.

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัววิงจินดา

Gemini Life

แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 343 ตร.ม.

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัวดำรงค์สุทธิพงศ์

Modern Oriental 1

แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 290 ตร.ม.

5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ครอบครัวพฤกษะวัน